Dzięki Tobie możemy:

1. Zorganizować stacjonarną – dzienną i całodobową – opiekę senioralną
2. Prowadzić domowe hospicjum dla dzieci śmiertelnie chorych
3. Stworzyć profesjonalną opiekę wyręczającą i wytchnieniową
4. Aktywnie wspomagać dzialalność Kliniki Chirurgii i Urologii Dziecięcej Uniwersyteckiego Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Białymstoku

KRS 0000 332 692

   

Formularze PIT 2020

PIT-37

Rozliczenie 
na zasadach ogólnych

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

PIT-36

Rozliczenie 
na zasadach ogólnych

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

PIT-38

Dochody
kapitałowe

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

PIT-28

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.

PIT-39

Zbycie nieruchomości

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

PIT-36L

Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

PIT-OP

Oświadczenie
w sprawie 1% podatku

PIT-OP wypełniają osoby,
które otrzymują z ZUS
sporządzone przez ten
organ na druku
PIT-40A roczne
rozliczenie podatkowe.

Pobierz załączniki:

PIT/BPIT/DPIT/O,
PIT/BRPIT/ZGPIT/Z, PIT/M,
PIT-2KPIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz
bezpłatnego programu Acrobat Reader
lub przeglądarki internetowej z wtyczką
do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy
formularz PIT oraz wszystkie załączniki,
które mogą być do niego dołączone.
Wydrukuj tylko potrzebne załączniki
pamiętając o ochronie środowiska.

PIT Online rozliczysz dzięki
Instytutowi Wsparcia Organizacji Pozarządowych

w ramach projektu PITax.pl dla OPP